جو علمی و رقابتی بسیار سالم با طیف گسترده‌ای از بهترین رشته‌ها و اعضای هیات علمی با رزومه‌های پربار از ذلایل مهاجرت تحصیلی به آنکارا است. آنکارا پایتخت کشور ترکیه است و پس از استانبول دومین شهر بزرگ کشور ترکیه می‌باشد.