شرایط و قوانین خرید ملک در قبرس شمالی

 

قبرس شمالی و وضعیت کنونی آن

 

کشور قبرس شمالی به واسطه سرمایه گذاری در گردشگری و تبعیت از سیاست مناطق آزاد به تازگی توانسته است، پیشرفت چشمگیری داشته باشد. در ادامه این مطلب به شرایط و قوانین خرید ملک در قبرس شمالی خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید:سرمایه گذاری در قبرس شمالی

واحد پول رسمی کشور شمالی همان لیر ترکیه می باشد که روزانه و برای مصارف عادی مورد استفاده قرار می گیرد اما به این موضوع باید توجه داشت که خرید املاک و عرصه ها معمولا به پوند انگلیس و هزینه های دانشگاه ها اغلب بر أساس دلار محاسبه می شود.

شرایط و قوانین خرید ملک در قبرس شمالی

خرید ملک در قبرس شمالی

 

کشور قبرس شمالی به اندازه ای پیشرفت کرده است که می توان گفت امروزه به یکی از مهمترین قطب های سرمایه گذران توریستی تبدیل شده است و شرکت های بین المللی بسیاری را در این زمینه به خود جذب کرده است.

بیشتر بخوانید: چرا در قبرس شمالی ملک بخریم؟

شرایط و قوانین خرید ملک در قبرس شمالی

قوانین و شرایط کلی خرید ملک در قبرس شمالی

 

خرید ملک در قبرس شمالی

  • خارجـی هـا امـکان خرید ملک در قبرس شمالی را دارند و مالکیـت تـام ملک خریداری شده را خواهند داشت.خریداران خارجـی جـهـت سـاخت بنـا در زمیـن خریداری شـده نیـاز بـه حضـور یک شهروند قبرسی دارند.
  • بـرای اینکار مـی تواننـد شـرکتی بـا مـوضـوع ساخت و ساز و یا پیمانکاری ساختمان ثبت کنند و بخشی از سهام شرکت ثبـت شـده را به یک شهروند قبرسـی بـا رعایـت حـق وحقـوق فـرد سـرمایه گذار در دفاتـر اســناد رسمی اختصـاص دهنـد تا بتوانند در زمیـن خریداری شده ساخت و ساز انجام دهند.

اندازه گیری برای خرید ملک

  • واحـد انــدازه گیـری بــرای خریـد اراضـی DÖNEM ” دونم و یا عرصه می باشد. هـر واحـد اندازه گیری “دونم” معادل ۱۳۳۸ متر مربع می باشد و هر عرصه تقریباً ۵۵۰ متر مربع می باشد و عموماً خرید و فروش بر مبنای این دو انجام می گیرد. واحـد عرصـه بـرای زمیـن هـای بـا ارزش و در مقیاس کوچکتر صورت می گیرد. طبيعتـاً هماننـد هـرجـای دنیـا قيمـت اراضـی براساس موقعیت قرارگیـری نسـبت بـه شـهر و مسافت آن هـا تـا مراکز پر جمعیـت، توریستی و شهری و تقاضـای خریـد در آن منطقـه و امـکان دریافـت انـواع مجـوز هـای سـاخت و اسناد و مدارک معتبر آنها با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

شرایط و قوانین خرید ملک در قبرس شمالی

  • قیمـت هـر عـرصـه و یـا دونـم در حومـه شهر هـا از ۱۰هـزار پونـد شـروع می شـود وتــا ۱۲۰ هـزار پوند انگلیس در مراکز شهری می تواند متغیر باشد.
  • قيمـت زمین هـا در داخـل شـهـر هـای بـزرگ و مناطـق با ارزش سـاحلی و توریستی با کاربـری و نـوع اسناد زميـن ها متنـوع و از مبلـغ ۵۰K £  تا K £۱۵۰متغییر می باشد.
  •  خریدارن خارجـی مجـاز بـه خریـد یـک دونـم ويـا تـا سـه عرصـه در قبـرس شمالی، ملک خریـد کننـد و ایـن مقـدار بـرای اشخاص دارای شرکت سازنده نامحدود می باشد.

ساخت و ساز و قیمت گذاری املاک

  • دریافـت تراكـم همـان مـتـراژ بنای احداثی در زمیـن خـریـداری شـده و مجـوز ساخت بـرای زمیـن ها و کاربـری هـای مختلـف در مناطـق مختلـف قبـرس شـمالی هماننـد هـر جـای دنیـا متغييـر خواهند بود. در ایـن مسیــر پـر پیـچ و خم مشاور و وکیـل مطلع از مناطـق و اسـناد و مـدارک و مجـوز هـای اعطایی و توانایی بررسی آن ها از مراجـع ذيربط، راهگشا و ضامـن سرمایه گذاری امن خواهد بود.
  • در قبرس شمالی قیمت هر متر احـداث بنـا بـا توجه به مواد و مصالح مصرفی و نوع ساختمان و کاربـری وطـرح بنـا و همین طـور نـیـاز منطقه در شرایط نرمال و استاندارد از مبلغ ۳۰۰ پوند انگلیس تا ۶۰۰ پوند انگلیس می باشد.

شرایط و قوانین خرید ملک در قبرس شمالی

  • شرکت سرمایه گذاری LUXURY LIFE با مدیریت مهندس ائلیـار سبحانی، مهندس معمار و عضو رسمی سازمان نظام مهندسی استان تهران با دارا بودن پروانه پایه یک نظارت و اجرای ساختمان، با بیش از 16 سال سابقه ساخت و ساز و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی در کلان شهر تهران، با تیمی از وکلا و کارشناسان کارآمد شـما را در سرزمین جدید همراهی خواهند نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Compare Listings

عنوان قیمت وضعیت نوع منطقه هدف اتاق های خواب حمام و سرویس بهداشتی